Begivenheder

Andre begivenheder

 

Begivenheder

Esoterisk Healing Skandinavien 

Esoterisk Healing Skandinavien har gennem snart 20 år haft undervisning med åndelig healing  forskellige steder i Danmark, Sverige og i Norge. 

 

Se mere herunder om de forskellige begivenheder der afholdes i øjeblikket og i nærmeste fremtid. Nogle af begivenhederne er lukkede og igangværende kursushold, andre er åbne for nye som er interessede i hvad esoterisk healing er, og som ønsker at få mere at vide og eventuelt tage et kursus eller uddannelse i esoterisk og åndelig healing.

Igangværende kursus og uddannelser

31/8 og 1/9 2019

Avanceret esoterisk healings uddannelse

 

På uddannelsen anvendes bogen ’Esoterisk Healing’ af Alice A. Bailey med visdommen fra Den Tibetanske mester Djwhal Khul.

Vi tilstræber her at opfylde Tibetanerens anvisninger for den esoteriske healer, der ønsker at arbejde med esoterisk og åndelig healing i den nye tid.

Har du lyst til sammen med andre mennesker i en healings gruppe, at studere og leve dig ind i, hvordan livet bliver i den nye tidsalder og opleve, hvordan esoterisk og åndelig healing kommer til at udfolde sig i fremtiden? Så er denne intensive og spændende healings uddannelse noget for dig.

Vi vil sammen, som en pionergruppe for den nye tidsalder, studere, forberede og så de frø, som vil udfolde sig som lysende og kærlige idealer og energier, der tilsammen vil skabe tilsynekomsten af den harmoniske levevis som vil blomstre op i Vandbærerens tidsalder.

Undervisningen vil centrere sig om åndelig og esoterisk healing i et kærligt gruppesamspil, der åbner for nye åndelige forståelser, visioner og idealer til den nye tid. Gruppen vil arbejde med energi- og krafttriangler til at skabe forvandling i jeres personlige liv, så I kommer i overensstemmelse med den større åndelige viljes impuls og jeres overordnede sjælsformål.

Emnerne, der bliver studeret og undervist i, er bl.a.: Sundhed og sygdomsårsager, metoder til forebyggelse og genopretning af ubalancer samt energiforståelser, der skaber sand healing og varig helbredelse.

Balance imellem arbejde, studie, fritids- og familieliv, rigtige menneskelige relationer og balance i samfundet.

Forståelse og synliggørelse af det gode, det skønne og det sande i mennesket gennem magnetisk og udstrålende healing i samarbejde med kosmos til tjeneste for jorden, menneskeheden og alle naturrigerne.

Den røde tråd i uddannelsen handler om åndelig udvikling, erfaringer med healing til klienter og gruppesamarbejde som esoteriske healere.

Det handler om åndelig healing og livet i den nye tid, med Antahkarana brobygning, telepatisk, sjælelig og åndelig kontakt, samarbejde med Verdenstjenergruppen, Hierarkiet og Shamballa.

På uddannelsen kan du være med til at skabe og nedfælde visioner for Den Nye Tid, og du får mulighed for at udfolde dit sande åndelige og sjælelige potentiale som menneske og som healer.

Modul 2 Avanceret Esoterisk og Åndelig healing

Forløbet er åbent for alle der har kendskab til esoterisk healing enten gennem deltagelse fra modul 1 eller fra andet kursus i esoterisk healing.)

Tibetaneren (mesteren Djwhal Khul) nævner i sine bøger gennem Alice A. Bailey, at det har hans største interesse, at samarbejde med Deva- og engle riget i esoterisk healing.

På dette modul åbnes op for dette samarbejde med Deva- og engle riget gennem overstrålende healingsmetoder fra ærkeenglene.

Vi vil fordybe os i de 7 avancerede strålehealingsmetoder, der kanaliserer de kosmiske livsenergier fra universet. Dette hjælper os til at blive mere hele mennesker og sjælsgennemstrømmede åndsarbejdere. Disse metoder kan rense og åbne os, så vi bedre kan være kanaler for verdenstjener arbejdet, og medvirke til at omstille Jorden og menneskeheden til den nye tidsalder. Når vi arbejder med de avancerede esoteriske healingsmetoder, kan vi blive bedre redskaber for guddommen med henblik på at kunne hjælpe med at helliggøre planeten i overensstemmelse med den store plan for Jorden og menneskeheden.

Modulet er et avanceret og intensivt forløb, der kræver erfaring fra tidligere deltagelse i esoterisk healing.


Lørdag den 31. august og søndag den 1. september kl. 10.00 til 16.30 begge dage.

Det overordnede tema er her inspiration fra Shamballa, centret hvor Guds vilje er kendt, og Sanat kumaraś rådskammer.

Emnet for denne weekend er samarbejde med Shamballa og ceremoniel gruppehealing under inspiration af healingsenergierne fra kosmos. Der undervises i esoterisk kosmologi, kosmisk glimt og kosmisk bevidsthed, samt kosmisk gruppe- og jordhealing til menneskeheden og de underliggende naturriger. Vi vil arbejde med gruppehealing i samarbejde med Deva riget, ærkeenglene og de kosmiske livskræfter.


Se mere og tilmelding på Teosofisk Forenings Københavns hjemmeside: 

https://www.teosofiskforening.dk/uddannelse-i-esoterisk-healing/ 

11/8 2019 Opgradering  i esoterisk healing

 

De 2 opgraderingdage er: Søndag den 19/5 og søndag den 11. august

Opgradering i Esoterisk healing

Undervisningen er målrettet til nuværende og tidligere kursister i Esoterisk Healing, så der gives mulighed for at kunne deltage på den avancerede esoteriske healingsuddannelse, der starter til efteråret 2019.

På disse dage vil der arbejdes med at vække hjertebladene dybere og styrke hjertets energi til større tjenestemuligheder for Planen og for Jorden og menneskeheden.

NB. Tidligere kursister i Esoterisk Healing har mulighed for at få genopfrisket og opdateret deres healingsfærdigheder med rabat på 200kr/dag på de 2 dage.

Emnerne her er åndelig og monadisk kontakt i samarbejde med de åndelige riger.

Der undervises i og arbejdes med gruppehealing i samarbejde med Hierarkiet, det store hvide broder/søsterskab af mestre og de 7 ashrams.

Der undervises i forståelse af viljens energier, som viljen til det gode og viljen til livet og viljen til at tjene.

Der vil blive arbejdet med Monaden og den trefoldige flamme i ånden og i hjertet, i samarbejde med Deva- og engle riget, og der trænes i metoden for synkroniserende og korresponderende healing via centrene.

Vi vil endvidere fokusere på meditation, intuning og healing fra det buddhistiske kærlighedsplan og det atmiske, samt monadiske åndelige viljesplan.

Ved at deltage på de 2 opdateringsdage bliver man godt klædt på til at kunne deltage på modul 2 i Esoterisk Healing, som starter til efteråret. Dette modul kommer bl.a. til at handle om avancerede esoterisk healing med strålerne og healing i samarbejde med Ærkeenglene. Samt cerimoniel gruppehealing under inspiration af healingsenergierne fra kosmos.


Se mere og tilmelding på Teosofisk Forenings Københavns hjemmeside: 

https://www.teosofiskforening.dk/begivenhed/opdatering-i-esoterisk-healing-2/

9 og 10/11 2019

Avanceret esoterisk healings uddannelse

 

På uddannelsen anvendes bogen ’Esoterisk Healing’ af Alice A. Bailey med visdommen fra Den Tibetanske mester Djwhal Khul.

Vi tilstræber her at opfylde Tibetanerens anvisninger for den esoteriske healer, der ønsker at arbejde med esoterisk og åndelig healing i den nye tid.

Har du lyst til sammen med andre mennesker i en healings gruppe, at studere og leve dig ind i, hvordan livet bliver i den nye tidsalder og opleve, hvordan esoterisk og åndelig healing kommer til at udfolde sig i fremtiden? Så er denne intensive og spændende healings uddannelse noget for dig.

Vi vil sammen, som en pionergruppe for den nye tidsalder, studere, forberede og så de frø, som vil udfolde sig som lysende og kærlige idealer og energier, der tilsammen vil skabe tilsynekomsten af den harmoniske levevis som vil blomstre op i Vandbærerens tidsalder.

Undervisningen vil centrere sig om åndelig og esoterisk healing i et kærligt gruppesamspil, der åbner for nye åndelige forståelser, visioner og idealer til den nye tid. Gruppen vil arbejde med energi- og krafttriangler til at skabe forvandling i jeres personlige liv, så I kommer i overensstemmelse med den større åndelige viljes impuls og jeres overordnede sjælsformål.

Emnerne, der bliver studeret og undervist i, er bl.a.: Sundhed og sygdomsårsager, metoder til forebyggelse og genopretning af ubalancer samt energiforståelser, der skaber sand healing og varig helbredelse.

Balance imellem arbejde, studie, fritids- og familieliv, rigtige menneskelige relationer og balance i samfundet.

Forståelse og synliggørelse af det gode, det skønne og det sande i mennesket gennem magnetisk og udstrålende healing i samarbejde med kosmos til tjeneste for jorden, menneskeheden og alle naturrigerne.

Den røde tråd i uddannelsen handler om åndelig udvikling, erfaringer med healing til klienter og gruppesamarbejde som esoteriske healere.

Det handler om åndelig healing og livet i den nye tid, med Antahkarana brobygning, telepatisk, sjælelig og åndelig kontakt, samarbejde med Verdenstjenergruppen, Hierarkiet og Shamballa.

På uddannelsen kan du være med til at skabe og nedfælde visioner for Den Nye Tid, og du får mulighed for at udfolde dit sande åndelige og sjælelige potentiale som menneske og som healer.

Modul 2 Avanceret Esoterisk og Åndelig healing

Forløbet er åbent for alle der har kendskab til esoterisk healing enten gennem deltagelse fra modul 1 eller fra andet kursus i esoterisk healing.)

Tibetaneren (mesteren Djwhal Khul) nævner i sine bøger gennem Alice A. Bailey, at det har hans største interesse, at samarbejde med Deva- og engle riget i esoterisk healing.

På dette modul åbnes op for dette samarbejde med Deva- og engle riget gennem overstrålende healingsmetoder fra ærkeenglene.

Vi vil fordybe os i de 7 avancerede strålehealingsmetoder, der kanaliserer de kosmiske livsenergier fra universet. Dette hjælper os til at blive mere hele mennesker og sjælsgennemstrømmede åndsarbejdere. Disse metoder kan rense og åbne os, så vi bedre kan være kanaler for verdenstjener arbejdet, og medvirke til at omstille Jorden og menneskeheden til den nye tidsalder. Når vi arbejder med de avancerede esoteriske healingsmetoder, kan vi blive bedre redskaber for guddommen med henblik på at kunne hjælpe med at helliggøre planeten i overensstemmelse med den store plan for Jorden og menneskeheden.

Modulet er et avanceret og intensivt forløb, der kræver erfaring fra tidligere deltagelse i esoterisk healing. 


Lørdag – søndag den 9. – 10. november kl. 10.00 – 16.30 begge dage.

Det overordnede tema er healing med de 7 stråler og de kosmiske livsenergier. Vi vil fordybe os i åndelig gruppehealing på hver af de 7 stråler.

Healingsenergierne kanaliseres fra healingens kilde i kosmos og i et dybere åndeligt samarbejde med de store kosmiske og åndelige lysende centre i universet.

Der undervises i og arbejdes med hvid magi som skabende tjenestearbejde under inspiration fra Det Store Hvide Broder-søsterskab af mestre.

Vi vil arbejde med at finpudse og samstemme healingsgruppens indre- og åndelige legemer, så de kan komme i harmoni og samklang med universets grundtone for den åndelige healing. 


Se mere og tilmelding på Teosofisk Forenings Københavns hjemmeside: 

https://www.teosofiskforening.dk/uddannelse-i-esoterisk-healing/ 

5/1 2020

Avanceret esoterisk healings uddannelse


På uddannelsen anvendes bogen ’Esoterisk Healing’ af Alice A. Bailey med visdommen fra Den Tibetanske mester Djwhal Khul.

Vi tilstræber her at opfylde Tibetanerens anvisninger for den esoteriske healer, der ønsker at arbejde med esoterisk og åndelig healing i den nye tid.

Har du lyst til sammen med andre mennesker i en healings gruppe, at studere og leve dig ind i, hvordan livet bliver i den nye tidsalder og opleve, hvordan esoterisk og åndelig healing kommer til at udfolde sig i fremtiden? Så er denne intensive og spændende healings uddannelse noget for dig.

Vi vil sammen, som en pionergruppe for den nye tidsalder, studere, forberede og så de frø, som vil udfolde sig som lysende og kærlige idealer og energier, der tilsammen vil skabe tilsynekomsten af den harmoniske levevis som vil blomstre op i Vandbærerens tidsalder.

Undervisningen vil centrere sig om åndelig og esoterisk healing i et kærligt gruppesamspil, der åbner for nye åndelige forståelser, visioner og idealer til den nye tid. Gruppen vil arbejde med energi- og krafttriangler til at skabe forvandling i jeres personlige liv, så I kommer i overensstemmelse med den større åndelige viljes impuls og jeres overordnede sjælsformål.

Emnerne, der bliver studeret og undervist i, er bl.a.: Sundhed og sygdomsårsager, metoder til forebyggelse og genopretning af ubalancer samt energiforståelser, der skaber sand healing og varig helbredelse.

Balance imellem arbejde, studie, fritids- og familieliv, rigtige menneskelige relationer og balance i samfundet.

Forståelse og synliggørelse af det gode, det skønne og det sande i mennesket gennem magnetisk og udstrålende healing i samarbejde med kosmos til tjeneste for jorden, menneskeheden og alle naturrigerne.

Den røde tråd i uddannelsen handler om åndelig udvikling, erfaringer med healing til klienter og gruppesamarbejde som esoteriske healere.

Det handler om åndelig healing og livet i den nye tid, med Antahkarana brobygning, telepatisk, sjælelig og åndelig kontakt, samarbejde med Verdenstjenergruppen, Hierarkiet og Shamballa.

På uddannelsen kan du være med til at skabe og nedfælde visioner for Den Nye Tid, og du får mulighed for at udfolde dit sande åndelige og sjælelige potentiale som menneske og som healer.

Modul 2 Avanceret Esoterisk og Åndelig healing

Forløbet er åbent for alle der har kendskab til esoterisk healing enten gennem deltagelse fra modul 1 eller fra andet kursus i esoterisk healing.)

Tibetaneren (mesteren Djwhal Khul) nævner i sine bøger gennem Alice A. Bailey, at det har hans største interesse, at samarbejde med Deva- og engle riget i esoterisk healing.

På dette modul åbnes op for dette samarbejde med Deva- og engle riget gennem overstrålende healingsmetoder fra ærkeenglene.

Vi vil fordybe os i de 7 avancerede strålehealingsmetoder, der kanaliserer de kosmiske livsenergier fra universet. Dette hjælper os til at blive mere hele mennesker og sjælsgennemstrømmede åndsarbejdere. Disse metoder kan rense og åbne os, så vi bedre kan være kanaler for verdenstjener arbejdet, og medvirke til at omstille Jorden og menneskeheden til den nye tidsalder. Når vi arbejder med de avancerede esoteriske healingsmetoder, kan vi blive bedre redskaber for guddommen med henblik på at kunne hjælpe med at helliggøre planeten i overensstemmelse med den store plan for Jorden og menneskeheden.

Modulet er et avanceret og intensivt forløb, der kræver erfaring fra tidligere deltagelse i esoterisk healing.


Søndag den 5. januar 2020 kl. 10.00 – 17.00

Der undervises i kosmisk ild under inspiration fra de højere abstrakte og visionære åndelige planer. Emnet for denne mødegang er fusion af den højeste og den laveste åndelige ild via kosmisk ild. Vi vil heale og meditere på at sammensmelte de 3 former for ild, personlighedens ild som friktions ild i materien, sjælens ild som solild i sindets højere sfære og den åndelige ild som elektrisk ild i vores højeste åndelige væsen. Derved kan vi bygge Antahkaranaen og lysbroen fra personligheden gennem sjælen og til ånden. Der skabes en syntese med strålehealingen, og der udstedes kursus bevis for hele modulet.


Se mere og tilmelding på Teosofisk Forenings Københavns hjemmeside: 

https://www.teosofiskforening.dk/begivenhed/esoterisk-healings-uddannelse-ved-tonny-lang/

Tonny Pe-Thaisong Lang har arbejdet med åndelig healing siden 1987 og har studeret og undervist i esoterisk healing siden 1999. Han har i mange år praktiseret healing gennem Healer-Ringen og i en healingsgruppe på cancer behandlingscentret Humlegården.

 

Har i omkring 20 år undervist i esoterisk healing forskellige steder i Skandinavien, både i Danmark, Sverige og i Norge og har gennemgået omkring 10 års intensiv uddannelse i den åndelige og esoteriske lære, heraf halvdelen inden for specialet esoterisk healing.

 

Esoterisk Healing Skandinavien søger at formidle den originale esoteriske lære som den er givet af Tibetaneren mesteren Djwhal Khul via Alice A. Bailey.

Kontakt

 

 

 

Esoterisk Healing Skandinavien

 

v./ Tonny P. Lang

 

 

e-post: esoheal@hotmail.com

e-post: tonny@esoteriskhealing.net

 

 

Donation til vedligeholdelse af hjemmesiden og udbredelse af arbejdet kan gives via:

 

overførelse til konto i Ikano bank: reg. 0582 konto nr. 4400134192

 

Eller via overførelse af kryptocoin:

 

Bitcoin adresse: 38j41dbYWGXRXZwJff7avtePDGUNcs9bdK

Ethereum adresse: 0x3B1bCbc5b23ecb8B07B3D89388e545Fb2B90Ab19

Litecoin adresse: MRtpSbkEuhSnzwYHbmwfE7c5fnaGHkP2tQ

SITEMAP


 

Hjem

 

Begivenheder

 

Healing

Kontakt